Στην 7η θέση το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δείκτη Ελκυστικότητας επενδύσεων στις ΑΠΕ

Στην 7η θέση το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δείκτη Ελκυστικότητας επενδύσεων στις ΑΠΕ
Καταλυτικός ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στις ΑΠΕ
Ο δείκτης ελκυστικότητας των χωρών για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατατάσσει τις χώρες σε μια σειρά με κριτήριο τις ευκαιρίες επενδύσεων.
Ειδικότερα, η Κίνα κατατάσσεται για τρίτη φορά στην κορυφή, ενώ οι ΗΠΑ και η Γερμανία ξεπερνούν την Ινδία, η οποία πέφτει από τη δεύτερη στην τέταρτη θέση.
Εν τω μεταξύ, οι Κάτω Χώρες αναρριχήθηκαν από τη 15η στην ένατη λόγω της επέκτασης της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ο γίγαντας των επαγγελματικών υπηρεσιών λέει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κινηθεί τρεις θέσεις και συγκεκριμένα στην έβδομη θέση παρά την "μεγάλη πτώση" των επενδύσεων πέρυσι.
Από το 2015 έως το 2017, τα πιστοποιητικά ανανεώσιμων υποχρεώσεων, τα οποία παρείχαν επιδοτήσεις στα ενεργειακά έργα του Ηνωμένου Βασιλείου, έκλειναν σε κάθε νέα παραγωγική ικανότητα.
Η ΕΕ λέει ότι αν και αναμενόταν ότι πολλοί δεν θα ήταν σε θέση να ανταγωνιστούν στο νέο περιβάλλον, πολλοί αρχίζουν να το κάνουν.
Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες μετασχηματίζουν τον τρόπο εμπορίας και διαχείρισης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ο Δείκτης διαμορφώνεται με βάση μία σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν τις προοπτικές της αγοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως:

  • Τις μακροπρόθεσμες ανάγκες σε ενέργεια και το βαθμό στον οποίο μπορούν να καλυφθούν από ανανεώσιμες πηγές
  • Το βαθμό στον οποίο οι ισχύουσες πολιτικές ενθαρρύνουν ή εμποδίζουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών σε μία χώρα
  • Την ύπαρξη βασικών προϋποθέσεων, όπως υποδομές δικτύων, μακροχρόνιες συμβάσεις και χρηματοδότηση
  • Τις προοπτικές για τις επιμέρους τεχνολογίες ΑΠΕ
  • Το γενικότερο επενδυτικό κλίμα, την ευκολία του επιχειρείν και τη μακροοικονομική σταθερότητα

www.worldenergynews.gr