Έτος – σταθμός για τις ΑΠΕ το 2017 – Τα νέα έργα εξασφάλισαν αύξηση 6,3% της ηλεκτροπαραγωγής ανά την υφήλιο

Έτος – σταθμός για τις ΑΠΕ το 2017 – Τα νέα έργα εξασφάλισαν αύξηση 6,3% της ηλεκτροπαραγωγής ανά την υφήλιο
Σε Κίνα και ΗΠΑ καταγράφηκε περίπου το 50% της αύξησης στην παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές
Οι ΑΠΕ κατέγραψαν τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τις άλλες πηγές παραγωγής ενέργειας το 2017, καλύπτοντας το ένα τέταρτο της αύξησης στη ζήτηση ενέργειας παγκοσμίως.
Αυτό προκύπτει από την έκθεση Global Energy and CO2 Status Report του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (International Energy Agency - IEA), η οποία καταγράφει τις εξελίξεις στις ΑΠΕ, τα ορυκτά καύσιμα, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2017.
Σε αυτήν την άνευ προηγουμένου ανάπτυξη συνεισέφεραν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες (περίπου 50% της αύξησης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ), η Ευρωπαϊκή Ένωση με 8%, η Ιαπωνία και η Ινδία με 6% η κάθε μία.
Ειδικότερα, το 2017, στην πρώτη γραμμή βρίσκονταν η αιολική ενέργεια που αντιπροσώπευε το 36% της αύξησης στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 6,3% (380 TWh) το 2017.
Έτσι, σήμερα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσωπεύουν το 25% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα τα στοιχεία του IEA, η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας και των φωτοβολταϊκών το 2017 ήταν πρωτοφανής.
Η αιολική ενέργεια αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής αύξησης των ΑΠΕ με 36%.
Ακολουθούν τα φωτοβολταϊκά με 27%, η παραγόμενη ενέργεια από υδροηλεκτρικά (22%) και η βιοενέργεια (12%).
Η Κίνα, το 2017, αντιπροσώπευε το 40% της αύξησης από αιολικά και φωτοβολταϊκά.
Σχεδόν το 40% της αύξησης της υδροηλεκτρικής ενέργειας καταγράφηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μείωσε την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας κατά σχεδόν ένα δέκατο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα και η Ιαπωνία αντιπροσωπεύουν το 82% της παγκόσμιας ανάπτυξης βιοενέργειας.
Ο ασιατικός γίγαντας ξεπέρασε τις Ηνωμένες Πολιτείες για να γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή ηλεκτρισμού, η οποία δεν βασίζεται σε υδροηλεκτρικές ανανεώσιμες πηγές.

Υψηλές επιδόσεις σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις

Η παγκόσμια ηλιακή φωτοβολταϊκή ισχύς προσέγγισε τα 400 GW στο τέλος του 2017.
Όπως αναφέρει η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού ενέργειας, το 2017 ήταν ένας εξαιρετικός χρόνος για την προσθήκη φωτοβολταϊκών στην Κίνα, με πάνω από 50 GW νέας ισχύος, υπερβαίνοντας τις συνολικές προσθήκες άνθρακα, φυσικού αερίου και πυρηνικών.
Η νέα ισχύς από φωτοβολταϊκά που προστέθηκε στην Κίνα μόνο το προηγούμενο έτος είναι ισοδύναμη με τη συνολική ισχύ από φωτοβολταϊκά, συνολικά σε Γαλλία και Γερμανία.
Αντιστοίχως, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 2017 προστέθηκαν 10 GW φωτοβολταϊκών, μειωμένα κατά 30% σε σχέση με το 2016.
Στην Ινδία, το 2017 προστέθηκαν 8 GW φωτοβολταϊκών (διπλάσια σε σύγκριση με το 2016).
Όσον αφορά στην αιολική ενέργεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε ρεκόρ με νέα 15,6 GW, εκ των οποίων τα 3,1 GW αφορούσαν επενδύσεις σε υπεράκτια αιολικά πάρκα.
Έτσι, η συνολική αιολική ισχύς (χερσαία και υπεράκτια) ανήλθε σε περίπου 510 GW.
Σε κάθε περίπτωση, αν και οι ΑΠΕ αυξήθηκαν ταχύτατα το 2017, ο ρυθμός ανάπτυξης δεν επαρκεί για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο σενάριο του IEA για τη βιώσιμη ανάπτυξη και έχουν σχέση με την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής που πλήττει τον πλανήτη.
Η ένταση εκπομπών άνθρακα το 2017 βελτιώθηκε λιγότερο από το ένα τρίτο του ποσοστού που απαιτείται για την επίτευξη της παγκόσμιας μετάβασης προς τους κλιματικούς στόχους.
Και αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς σύμφωνα με την έκθεση Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η ενεργειακή ζήτηση αυξήθηκε κατά 2.7 % το 2017 σε σύγκριση με το 0.9% κατά μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Και αυτή η αύξηση καλύφθηκε κατά 72% από ορυκτά καύσιμα, κατά 25% από ΑΠΕ και κατά 13 % από πυρηνικά.

www.worldenergynews.gr