Στα 472 MW το χαρτοφυλάκιο των έργων ανανεώσιμων πηγών της ΕΛΤΕΧ Άνεμος - Ποιό είναι το νέο επενδυτικό της πλάνο

Στα 472 MW το χαρτοφυλάκιο των έργων ανανεώσιμων πηγών της ΕΛΤΕΧ Άνεμος - Ποιό είναι το νέο επενδυτικό της πλάνο
Η εταιρία προετοιμάζεται για την συμμετοχή στους νέους διαγωνισμούς
Έργα συνολικής εγκαταστημένης ισχύος 472 MW που βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας διαθέτει η EΛΤΕΧ Άνεμος, εκ των οποίων έργα 142 MW διαθέτουν ήδη εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των αιολικών πάρκων Επέκταση Αγίας Δυνατής και Καλογεροβούνι – Πούλος ολοκληρώθηκε το επενδυτικό πλάνο του Ενημερωτικού Δελτίου εισαγωγής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει σημαντικό χαρτοφυλάκιο αδειών αιολικών πάρκων.
Μέσα στο 2017 ολοκληρώθηκαν:
-Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση ισχύος της άδειας του αιολικού πάρκου της Αγ. Δυνατής (Κεφαλονιά) κατά 5 MW από 27,2 ΜW σε 32,2 MW και η κατασκευή του αιολικού πάρκου Επέκταση Αγ. Δυνατής (Κεφαλονιά), εγκατεστημένης ισχύος 2,35 MW.
-Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αιολικού πάρκου Καλογεροβούνι – Πούλος (Λακωνία), εγκατεστημένης ισχύος 17,1 MW.
-Ολοκληρώθηκε η ανέγερση των ανεμογεννητριών του αιολικού πάρκου Πευκιάς 9,9 MW, στη Βοιωτία.
-Ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες του αιολικού πάρκου Γκρόπες – Ράχη Γκιώνη, εγκατεστημένης ισχύος 18,9 MW.
-Ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες των αιολικών πάρκων Κασιδιάρης Ι και ΙΙ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 90 MW, στα Ιωάννινα.
-Εκδόθηκε άδεια εγκατάστασης της επέκτασης του αιολικού πάρκου Τετράπολις, εγκατεστημένης ισχύος 6,4 MW, στη θέση Μονολάτη – Ξερολίμπα (Κεφαλονιά)

Με βάση τα δεδομένα στις 31.12.2017, τα έργα του Ομίλου που βρίσκονταν σε λειτουργία ήταν 16 αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 253,35 MW, ένα μικρό υδροηλεκτρικό 4,95 MW κι ένα φωτοβολταϊκό 2,00 MW, ενώ σήμερα (μετά την απόκτηση, τον Φεβρουάριο του 2018, των αδειών για τα αιολικά πάρκα Ανατολικό Ασκιο και Δυτικό Ασκιο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 71,8 MW) βρίσκονται υπό κατασκευή 6 αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 187,1 MW.

Το νέο επενδυτικό πλάνο

Επιπλέον, η εταιρεία προετοιμάζεται αφενός μεν για τους προβλεπόμενους από το Ν. 4414/2016 διαγωνισμούς, αφετέρου δε για την αποτελεσματική συμμετοχή της στο νέο τρόπο λειτουργίας της αγοράς ΑΠΕ (Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός).
Παράλληλα με την ανάπτυξη και υλοποίηση νέων έργων, ο Όμιλος επεξεργάζεται την εφαρμογή λύσεων περαιτέρω ελάττωσης του χρηματοδοτικού του κόστους τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα νέα έργα του, διερευνώντας συνεργασίες για το σκοπό αυτό τόσο με ελληνικά όσο και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Με τα δεδομένα αυτά και την συνολική ισχύ να προσεγγίζει τα 500 MW στην διετία που έρχεται η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης θα πρέπει να διπλασιαστεί και να ανέλθει στα 250 εκατ συγκρινόμενη με αντίστοιχες εισηγμένες (Τέρνα Ενεργειακή) αλλά και την γενικότερη προοπτική του κλάδου των ανανεώσιμων.
Παράλληλα το επενδυτικό πλάνο που οδήγησε σε ολοκλήρωση των επενδύσεων αύξησε τον καθαρό δανεισμό (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση βραχυπρόθεσμα) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε 172,3 εκατ. ευρώ έναντι 124,0 εκατ. για το οικονομικό έτος 2016.

www.worldenergynews.gr

panagiotis