Η συμβολή των ΑΠΕ στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η συμβολή των ΑΠΕ στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο Ηνωμένο Βασίλειο
Κατά 43% χαμηλότερα ήταν τα ποσοστά εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2017 από ό, τι το 1990
Κατά 3% υποχώρησαν το 2017 οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με το 2016 , λόγω της αυξημένης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας, αναφέρουν οι Financial Times.
Ειδικότερα, τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο υπερέβη τον στόχο του για τη μείωση των εκπομπών κατά τη διάρκεια του "δεύτερου προϋπολογισμού για τον άνθρακα", στο πλαίσιο της μείωσης των εκπομπών κατά 80% μέχρι το 2050.
Τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα (29/3) από το Τμήμα Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανικής Στρατηγικής δείχνουν ότι η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η μειωμένη χρήση άνθρακα και φυσικού αερίου αποτελούν βασικούς λόγους για την πτώση των εκπομπών.
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσώπευαν το 29% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στο Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι, από το 24% το 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία.
Ως αποτέλεσμα, οι συνολικές εκπομπές από τον ενεργειακό εφοδιασμό και τον τομέα της ενέργειας μειώθηκαν πέρυσι κατά 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που συνέβαλε στη συνολική μείωση των εκπομπών.
Η παραγωγή άνθρακα υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα πέρυσι, λόγω του κλεισίματος των ορυχείων, ενώ ο άνθρακας και το φυσικό αέριο αντιπροσώπευαν τη συρρίκνωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα επίπεδα εκπομπών του περασμένου έτους, σε 456 τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, ήταν κατά 43% χαμηλότερα από ό, τι το 1990.

www.worldenergynews.gr