Σε διαβούλευση οι προκηρύξεις των διαγωνισμών ΑΠΕ - Στο 75% το επίπεδο ανταγωνισμού, στις 2 Ιουλίου η διεξαγωγή τους

Σε διαβούλευση οι προκηρύξεις των διαγωνισμών ΑΠΕ - Στο 75% το επίπεδο ανταγωνισμού, στις 2 Ιουλίου η διεξαγωγή τους
Οι τρεις ανταγωνιστικές διαδικασίες αφορούν φωτοβολταϊκούς σταθμούς με ισχύ έως 1 MW, άνω του 1 MW και έως 20 MW, καθώς και σε αιολικά πάρκα μέγιστης ισχύος παραγωγής από 3 έως 50 MW
Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 προσανατολίζεται η ΡΑΕ να διεξαχθούν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τους τρεις πρώτους διαγωνισμούς ΑΠΕ, σύμφωνα με τα τεύχη προκήρυξης που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η Αρχή από το βράδυ της Παρασκευής (23/3) έως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου.
Την ίδια στιγμή, σε όλους τους διαγωνισμούς η ΡΑΕ προκρίνει τον ορισμό του επιπέδου ανταγωνισμού στο 75%, κάτι που σημαίνει πως η συνολική ισχύς των προσφορών θα πρέπει να υπερκαλύπτει τουλάχιστον κατά 1,75% την ισχύ που θα δημοπρατηθεί.
Υπενθυμίζεται πως, όπως έγραφε το World Energy News πριν από λίγες ημέρες, πρόθεση της ΡΑΕ ήταν το σχετικό ποσοστό να κινηθεί γύρω στο 80% ώστε να εξασφαλισθεί επαρκής συμμετοχή που θα μειώσει τις τιμές.
Οι τρεις ανταγωνιστικές διαδικασίες αφορούν φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW, φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW και αιολικούς σταθμούς μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW.

Προσδιορισμός μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύος

Όσον αφορά τη μέγιστη δημοπρατούμενη ισχύ, αν και για τους αιολικούς σταθμούς αναφέρονται 300 MW, και σε αυτή την περίπτωση το συγκεκριμένο νούμερο είναι ενδεικτικό, αφού η ακριβής ισχύς θα καθορίζεται στην τελική μορφή των τευχών προκήρυξης.  
Ο λόγος είναι πως η ΡΑΕ έχει ζητήσει από τους αρμόδιους Διαχειριστές και αναμένονται άμεσα επικαιροποιημένα στοιχεία ώριμων έργων ΑΠΕ κατηγοριοποιημένων ανά τεχνολογία (αιολικά και φωτοβολταϊκά), τα οποία έχουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης σε ισχύ ή/και έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και λειτουργικής ενίσχυσης αρμοδίως.
Σύμφωνα με την Αρχή, τα εν λόγω στοιχεία κρίνονται απαραίτητα για την κατάρτιση των Προκηρύξεων των εν λόγω διαγωνισμών, αναφορικά με τη μέγιστη σκοπούμενη δημοπρατούμενη ισχύ και προφανώς για τον επιμερισμό της μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύος της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών σταθμών στις δύο ως άνω κατηγορίες.
Συνεπώς, η δημοπρατούμενη ισχύς θα καθοριστεί με ακρίβεια στις οριστικές προκηρύξεις.  
Ωστόσο, πρόθεση της Αρχής είναι να γίνει στο μέγιστο βαθμό εμπροσθοβαρώς ο επιμερισμός της ισχύος με βέλτιστο τρόπο, προφανώς υπό τον όρο της εφαρμογής του επιπέδου ανταγωνισμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ημερομηνία της 2ας Ιουλίου είναι ενδεικτική καθώς, λόγω της υφιστάμενης αβεβαιότητας για τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων, και στην περίπτωση υποβολής μεγάλου αριθμού αιτήσεων, η Αρχή αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο με απόφασή της να παρατείνει το χρόνο αξιολόγησης και να μεταθέσει την ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

Τα τεύχη της προκήρυξης μπορείτε να τα δείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW.
http://www.rae.gr/site/file/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/2303_5?p=file&i=0

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW.
http://www.rae.gr/site/file/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/2303_5?p=file&i=1

Αιολικοί σταθμοί μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW.
http://www.rae.gr/site/file/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/2303_5?p=file&i=2

www.worldenergynews.gr