Σουηδία και Αυστρία προσεγγίζουν τον στόχο του 10% στις μεταφορές από ΑΠΕ

Σουηδία και Αυστρία προσεγγίζουν τον στόχο του 10% στις μεταφορές από ΑΠΕ
Σημαντικές αποκλίσεις από τον αρχικό στόχο
Το 10% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα καύσιμα μεταφορών στην ΕΕ επιτεύχθηκε από τη Σουηδία και την Αυστρία το 2016, ανακοίνωσε η Eurostat τη Δευτέρα (12/3).
Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ΕΕ είναι πολύ κοντά στον πρωταρχικό στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» του 20% για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας.
Η Eurostat ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας έφτασε το 17% το 2016.
Παράλληλα, σύμφωνα με την Eurostat ο συγκεκριμένος στόχος γνώρισε επιτυχία μόνο στη Σουηδία και στην Αυστρία. Ειδικότερα, η Σουηδία χρησιμοποίησε το 30.3% της ενέργειας από ΑΠΕ στις μετακινήσεις.
Από την άλλη πλευρά, η Αυστρία έκανε χρήση μόνο το 10,6%.
Στη συνέχεια ακολουθούν η Γαλλία με 8,9% και η Φιλανδία με 8,4%, με τα περισσότερα άλλα κράτη να βρίσκονται στα μέσα του δρόμου, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μέχρι το 2020, σύμφωνα με την Eurostat.
Τέλος, με τη χρήση λιγότερου από το 3% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις μεταφορές, η Εσθονία, η Κροατία, η Ελλάδα και η Σλοβενία, που ακολουθούνται από την Κύπρο και τη Λετονία ήταν πιο απομακρυσμένες από το στόχο του 10%.

www.worldenergynews.gr