Η Αστυπάλαια το πρώτο από τα δύο «έξυπνα» ενεργειακά νησιά της χώρας

Η Αστυπάλαια το πρώτο από τα δύο «έξυπνα» ενεργειακά νησιά της χώρας
Εντός του Απριλίου αναμένεται να γίνουν γνωστά επισήμως τα δύο νησιά που θα καλύπτουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησής τους κατά περίπου 70% με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών
Σε 100 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το ετήσιο όφελος από τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει ο ΔΕΔΔΗΕ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
Πρόκειται για παρεμβάσεις που στόχο έχουν την αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ σε ποσοστό έως 60 -70% που θα οδηγήσουν σε μείωση των ΥΚΩ, οι οποίες σήμερα καλύπτουν το επιπλέον κόστος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ντίζελ.  
Μεταξύ των παρεμβάσεων που σχεδιάζει ο ΔΕΔΔΗΕ έως το 2020 είναι η δημιουργία δυο «έξυπνων νησιών» και όπως όλα δείχνουν το ένα από αυτά θα είναι η Αστυπάλαια.
Το δεύτερο αναμένεται να αποφασιστεί εντός του Απριλίου όταν θα έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετική μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος παραγωγής ενέργειας στα νησιά είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο της ηπειρωτικής χώρας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2016 το μέσο κόστος ενέργειας στα νησιά ήταν 104,5 ευρώ/MWh, ενώ στα πολύ μικρά νησιά ξεπέρασε και τα 300 ευρώ/MWh, έναντι 42,85 ευρώ/MWh στην ηπειρωτική χώρα.
Για τη μείωση αυτού του κόστους μέσα στο 2018 θα προκηρυχθεί διαγωνισμός από τη ΡΑΕ για τη δημιουργία των δυο «έξυπνων νησιών» με στόχο την πολύ μεγάλη διείσδυση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αντίστοιχη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου diesel, με διατήρηση υψηλών επιπέδων ποιότητας και ασφάλειας των συστημάτων τους.

Στη ΡΑΕ προς έγκριση η πρόταση του Διαχειριστή

Στην κατεύθυνση αυτή έως το τέλος του Απριλίου  θα έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ειδική μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ στην οποία θα περιλαμβάνεται η επιλογή των δύο νησιών, που θα αναπτυχθεί το πιλοτικό έργο.
Ήδη ο Διαχειριστής έχει προχωρήσει σε μια πρώτη επιλογή, καταλήγοντας στα 5 ενδεδειγμένα για το project νησιά: Αμοργός, Αστυπάλαια, Πάτμος, Σκύρος και Σύμη.
Στόχος των πιλοτικών αυτών έργων είναι να αυξηθεί δραστικά η διείσδυση των ΑΠΕ, σε ποσοστό 60 -70% ετησίως στο σύνολο της ζήτησης του κάθε συστήματος, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η κατάλληλη λειτουργία και διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και υποστηρίζοντας την περιβαλλοντική προστασία.
Η μετατροπή των δύο νησιών σε “έξυπνα” συνίσταται στη δημιουργία υβριδικών σταθμών με μονάδες ΑΠΕ, που θα συνδυάζονται με το κατάλληλο σύστημα αποθήκευσης και το αντίστοιχο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (μέσω τεχνολογιών “έξυπνων” δικτύων κ.λπ.).

www.worldenergynews.gr