Σε εξέλιξη, χωρίς δεδομένη κατάληξη, οι διαπραγματεύσεις Icon Fund - Ελλάκτωρ για την πώληση της ΕΛΤΕΧ Άνεμος

Σε εξέλιξη, χωρίς δεδομένη κατάληξη, οι διαπραγματεύσεις Icon Fund  - Ελλάκτωρ για την πώληση της ΕΛΤΕΧ Άνεμος
Εξίσου πιθανό να οδηγηθούν σε συμφωνία ή να καταλήξουν τελικά σε «ναυάγιο»
Παρόλο που θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η πρόθεση της Icon Fund να εξαγοράσει το 64,5% της ΕΛΤΕΧ Άνεμος από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σύμφωνα με πληροφορίες ακόμη βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο οι συνομιλίες των δύο πλευρών.
Έτσι, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προδικάσει κάποιος την έκβαση των σχετικών διαπραγματεύσεων, καθώς είναι εξίσου πιθανό τόσο να οδηγηθούν σε συμφωνία όσο και σε καταλήξουν σε «ναυάγιο».
Οι πρώτες πληροφορίες για την είσοδο νέου επενδυτή στην ΕΛΤΕΧ Άνεμος κυκλοφόρησαν στις αρχές Ιανουαρίου.
Μάλιστα, σύμφωνα με όσα γίνει γνωστά για το παρασκήνιο της εν λόγω κίνησης, αυτή υπαγορεύεται από τις επικείμενες ανακατατάξεις στον ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στις οποία έχουν καταλήξει οι οικογένειες Μπόμπολα, Κούτρα και Καλλιτσάντση, δίνοντας τέλος στην πολυετή διαμάχη που σοβεί στους κόλπους του Ομίλου.  
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της εταιρείας ανέρχεται σε 260,30 MW, τα οποία αφορούν σε δεκαέξι αιολικά πάρκα 253,35 MW, ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο 4,95 MW και ένα φωτοβολταϊκό έργο 2,00 MW.
Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του νέου επενδυτικού της προγράμματος, που περιλαμβάνει αιολικά πάρκα 127,6 MW, και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2018.
Τέλος, έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 636 MW βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας (εκ των οποίων 113 MW με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους).

Βελτίωση μεγεθών

Στα αποτελέσματα εννεαμήνου 2017, που ανακοινώθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανερχόταν σε 35,22 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,1% σε σχέση με τους εννέα πρώτους μήνες του 2016 (32,89 εκατ. ευρώ), λόγω αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος.
Αναλόγως, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 25,29 εκατ. ευρώ, έναντι 23,47 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (αύξηση 7,8%), ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 4,3%, σε 16,92 εκατ. ευρώ από 16,23 εκατ. ευρώ τους εννέα πρώτους μήνες του 2016.
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν σε 6,93 εκατ. ευρώ από 8,01 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016, καθώς αυξήθηκαν τα χρηματοοικονομικά έξοδα κυρίως λόγω μη κεφαλαιοποίησης, πλέον, των χρηματοοικονομικών εξόδων του αιολικού πάρκου στο Λύρκειο, που τέθηκε σε λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2016.

www.worldenergynews.gr