Πρόγραμμα για τη διευκόλυνση της δημιουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων δημιουργεί το ΥΠΕΝ

Πρόγραμμα για τη διευκόλυνση της δημιουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων δημιουργεί το ΥΠΕΝ
Μέσω της πλατφόρμας που θα αναπτύξει το ΚΑΠΕ, μία νεοσύστατη Ε.Κοιν. θα μπορεί να λάβει τεχνική βοήθεια και να αναζητήσει πηγές χρηματοδότησης
Ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τις πρωτοβουλίες επιχειρήσεων, φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, αγροτών και απλών καταναλωτών για τη δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.) πρόκειται να δημιουργήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την υλοποίηση ενός προγράμματος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αναμένεται να αγγίξει τα 10 εκατ. ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ, ώστε να συνδράμει στις διαδικασίες σύστασης μίας Ε.Κοιν. - όπως στη σύνταξη του καταστατικού του αστικού συνεταιρισμού (στο καθεστώς των οποίων υπάγονται οι Ενεργειακές Κοινότητες) ή την εκπόνηση του business plan.
Με αυτά τα κεφάλαια, θα δημιουργηθεί από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) μία πλατφόρμα που θα στελεχωθεί από εξειδικευμένο προσωπικό.
Μέσω της ίδιας πλατφόρμας, μία νεοσύστατη Ε.Κοιν. θα μπορεί επίσης να λάβει τεχνική βοήθεια για να αναζητήσει πηγές χρηματοδότησης.
Ο ρόλος της πλατφόρμας θα είναι, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η στήριξη των Ε.Κοιν. για την ωρίμανσή τους.
Έτσι, δεν θα πρέπει να συγχέεται με την παροχή οποιασδήποτε μορφής επιδότηση.

Έντονο ενδιαφέρον για σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων

Αν και ο νόμος για τις Ενεργειακές Κοινότητες δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ μόλις στις 23 Ιανουαρίου, ήδη σε πολλές περιοχές της Ελλάδας καταγράφεται αρκετό ενδιαφέρον από αγρότες και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες (π.χ. ιδιοκτήτες μικρών ξενοδοχειακών μονάδων).
Επίσης, στα μέσα Φεβρουαρίου η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχώρησε στη δημιουργία της πρώτης Περιφερειακής Ενεργειακής Κοινότητας.
Μία Ε.Κοιν. μπορεί να παράγει, να πουλά ή να ιδιοκαταναλώνει ηλεκτρική και θερμική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ, όπως από αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα, ή μονάδες βιοαερίου και βιομάζας.
Επίσης, θα μπορεί να δραστηριοποιηθεί στην προμήθεια ρεύματος και φυσικού αερίου, να εγκαθιστά συστήματα τηλεθέρμανσης και μονάδες αφαλάτωσης, αλλά και να εγκαθιστά και να διαχειρίζεται υποδομές και οχήματα εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. ηλεκτρικά).
Δικαίωμα συμμετοχής σε ένα τέτοιο σχήμα, έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, όπως και ΟΤΑ πρώτου ή δευτέρου βαθμού.
Σημαντικό στοιχείο είναι η εντοπιότητα της πλειοψηφίας των μελών, καθώς τουλάχιστον το 51% πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.

www.worldenergynews.gr