ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 82% της παραγωγής ΑΠΕ Σεπτεμβρίου 2017

ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 82% της παραγωγής ΑΠΕ Σεπτεμβρίου 2017
Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 1.600 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 17.359,60€
Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Σεπτεμβρίου 2017, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Λειτουργό. 
Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 1.600 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 17.359,60€ (82% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Σεπτέμβριο).

www.worldenergynews.gr