Ξεμπλοκάρει η επένδυση των 300 εκατ. ευρώ της Enel στον Καφηρέα - Απορρίπτει το ΣτΕ τις προσφυγές κατά του έργου

Ξεμπλοκάρει η επένδυση των 300 εκατ. ευρώ της Enel στον Καφηρέα  - Απορρίπτει το ΣτΕ τις προσφυγές κατά του έργου
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των πάρκων θα αγγίζει τα 154 MW, ενώ σε ετήσια βάση θα παράγει ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας 483 GWh
Την απόρριψη των προσφυγών για την ακύρωση κατασκευής του συμπλέγματος αιολικών πάρκων της Enel Green Power Hellas (θυγατρικής του ιταλικού κολοσσού Enel) στον Καφηρέα, στον Δήμο Καρύστου στη Νότια Εύβοια, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Αν και η απόφαση του ΣτΕ δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί, ώστε να γίνει γνωστό το αιτιολογικό της, η ετυμηγορία ανοίγει τον δρόμο για την επανεκκίνηση των εργασιών, οι οποίες είχαν διακοπεί τον Αύγουστο με προσωρινές διαταγές του θερινού τμήματος του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας.
Η προσφυγή είχε κατατεθεί από κατοίκους της Καρύστου και τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας, οι οποίοι ζητούσαν να εκπέσουν οι υπουργικές αποφάσεις έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των ανεμογεννητριών.
Το βασικό επιχείρημα ήταν πως οι ανεμογεννήτριες θα εγκατασταθούν μέσα σε δασική έκταση ενταγμένη στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000, και χαρακτηρισμένη ως τόπος κοινοτικής σημασίας και ως ζώνη ειδικής προστασίας για την ορνιθοπανίδα.

Ανάπτυξη οκτώ αιολικών πάρκων

Ξεμπλοκάροντας το έργο, η απόφαση του ΣτΕ ξεμπλοκάρει παράλληλα μία από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις των τελευταίων ετών, καθώς για τη δημιουργία των 8 πάρκων από 73 ανεμογεννήτριες, από τις οποίες θα αποτελείται το σύμπλεγμα, θα απαιτηθεί ένα ποσό περίπου 300 εκατ. ευρώ.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των πάρκων θα αγγίζει τα 154 MW, με συνέπεια να αποτελεί το μεγαλύτερο σύμπλεγμα αιολικών πάρκων στη χώρα.
Όταν ολοκληρωθεί, εκτιμάται πως θα παράγει σε ετήσια βάση ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας 483 GWh (γιγαβατωρών), η οποία μπορεί να καλύψει για έναν χρόνο τις ανάγκες σε ρεύμα περίπου 129.000 ελληνικών νοικοκυριών.
Έτσι, κάθε χρόνο θα αποτρέπει την εκπομπή 433.000 τόνων CO2 στην αμτόσφαιρα.
Αν και η κατασκευή του συμπλέγματος είχε ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2017, έπειτα από σχετική αίτηση του Συλλόγου, τον Αύγουστο ο προεδρεύων του θερινού Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας είχε εκδώσει προσωρινές διαταγές παύσης των εργασιών.
Έτσι, το έργο είχε παγώσει μέχρι την έκδοση της απόφασης για την κυρίως προσφυγή, η οποία εκδικάσθηκε τον Οκτώβριο.

www.worldenergynews.gr