Παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας η ΕΡΤ – Σχεδιάζει τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου μέσω ΣΔΙΤ στην Αυλίδα

Παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας η ΕΡΤ – Σχεδιάζει τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου μέσω ΣΔΙΤ στην Αυλίδα
Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας προωθεί παράλληλα την ενεργειακή αναβάθμιση των κεντρικών του εγκαταστάσεων
Την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της στην Αγία Παρασκευή, κυρίως δε την αξιοποίηση έκτασης που διαθέτει στην περιοχή της Αυλίδας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων εξετάζει η ΕΡΤ.
Τα σχέδια αυτά της ΕΡΤ και οι δυνατότητες υλοποίησης τους μέσω της ένταξης σε προγράμματα του ΕΣΠΑ συζητήθηκαν κατά την πρόσφατη συνάντηση του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ Βασίλη Κωστόπουλου με την ειδική γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ευγενία Φωτονιάτα.
Η ΕΡΤ έχει στόχο να αξιοποιήσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η ένταξη του Ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής στη δράση «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων σε Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες».
Σε ίδιο πλαίσιο τέθηκε και το σενάριο της δημιουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου στην έκταση που κατέχει η ΕΡΤ στην Αυλίδα, με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ.

www.worldenergynews.gr