Τρόπους τιμολόγησης της ενέργειας από υβριδικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής εξετάζει η ΡΑΕ - Τα δύο βασικά σενάρια

Τρόπους τιμολόγησης της ενέργειας από υβριδικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής εξετάζει η ΡΑΕ - Τα δύο βασικά σενάρια
Σύντομα αναμένεται να σταλεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας η τελική πρόταση της Αρχής προκειμένου να οριστικοποιηθεί το νέο πλαίσιο
Δύο σενάρια, που οδηγούν σε όμοιο βαθμό απόδοσης των επενδύσεων,  εξετάζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας όσον αφορά την τιμολόγηση των υβριδικών σταθμών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.
Η Αρχή ολοκλήρωσε πρόσφατα την ειδική μελέτη για την τιμολόγηση των υβριδικών σταθμών και πολύ σύντομα αναμένεται να σταλεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η σχετική πρόταση προκειμένου να οριστικοποιηθεί το νέο πλαίσιο.
Τις βασικές αρχές της μελέτης παρουσίασε κατά την χθεσινή (24/1) ημερίδα της ΡΑΕ για τις νέες ανταγωνιστικές διαδικασίες προσδιορισμού της τιμής αποζημίωσης της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ ο εκπρόσωπος της Αρχής Διονύσης Παπαχρήστου.
Η μελέτη διερεύνησε μια σειρά από ζητήματα μεταξύ των οποίων:
• Την κοστολόγηση υβριδικών σταθμών με βάση τα δεδομένα των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για χορήγηση αδειών παραγωγής, αλλά και τα διεθνή δεδομένα.
• Τις διαφορετικές τεχνολογίες υβριδικών σταθμών με συσσωρευτές ή αντλησιοταμίευση και αιολικά πάρκα και τα διάφορα επίπεδα διείσδυσης ΑΠΕ
• Τη βέλτιστη διαστασιολόγηση των υβριδικών σταθμών προκειμένου να ελαχιστοποιείται το κόστος παραγωγής (ανάλυση για τυπικό νησί, για διάφορα επίπεδα κορεσμού κ.α.)
• Τη διερεύνηση τιμολόγησης βάσει βέλτιστης διαστασιολόγησης των υβριδικών σταθμών με στόχο το ελάχιστο κόστος παραγωγής (LCOE)

Παράμετροι και προτάσεις τιμολόγησης

Όπως σημείωσε ο κ. Παπαχρήστου οι σημαντικότερες παράμετροι που επηρεάζουν την τιμολόγηση των υβριδικών σταθμών είναι:
• Η καμπύλη ζήτησης του αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος
• Το υφιστάμενο επίπεδο διείσδυσης σταθμών ΑΠΕ
Με βάση αυτά τα δεδομένα υπήρξε ανάλυση δύο προσεγγίσεων τιμολόγησης:
-    Αποζημίωση - Ενίσχυση μόνο της ενέργειας
-    Αποζημίωση - Ενίσχυση ενέργειας και ισχύος με απομείωση του τμήματος της ενέργειας. ώστε οι δύο προσεγγίσεις να οδηγούν σε όμοιο βαθμό απόδοσης της επένδυσης.
Έτσι λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες τιμές του ελάχιστου κόστους παραγωγής (LCOE) της μελέτης, για διάφορα επίπεδα βαθμού απόδοσης της επένδυσης, η ΡΑΕ εξετάζει το θέμα με βάση τα ακόλουθα ενδεικτικά αποτελέσματα ορισμένων σεναρίων της μελέτης:
– ΥΒΣ με αντλησιοταμίευση και Α/Γ ως μονάδες ΑΠΕ:
•    Ενίσχυση μόνο της ενέργειας: 220 ευρώ/MWh  
•    Ενίσχυση ενέργειας και ισχύος: 165 ευρώ/MWh + 170.000 ευρώ/MW
 – ΥΒΣ με συσσωρευτές και Α/Γ ως μονάδες ΑΠΕ:
•    Ενίσχυση μόνο της ενέργειας: 240 €/MWh
•    Ενίσχυση ενέργειας και ισχύος: 180 ευρώ/MWh + 170.000 ευρώ/MW ενδεικτική τιμή αποζημίωσης διαθεσιμότητας ισχύος.

www.worldenergynews.gr