Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε Δήμους και ΝΠΔΔ με χρηματοδότηση από ΕΤΕπ - Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε Δήμους και ΝΠΔΔ με χρηματοδότηση από ΕΤΕπ - Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
Μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού – net metering, οι συμμετέχοντες φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνουν
Δανεισμό με χαμηλότοκο επιτόκιο 2,5% ή 3,8% (ανάλογα με το αν είναι κυμαινόμενο ή σταθερό) και περίοδο αποπληρωμής 10 - 15 έτη προβλέπει ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού αλλά και ΝΠΔΔ (όπως νοσοκομεία και ακαδημαϊκά ιδρύματα) να αξιοποιήσουν τον ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) για να μειώσουν το κόστος ηλεκτροδότησης εγκαταστάσεών τους.
Το πρόγραμμα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως το τέλος Ιανουαρίου, με σκοπό να ξεκινήσει αμέσως μετά.
Πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών -  Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο θα αναλάβει ρόλο τεχνικού συμβούλου στους φορείς που θα συμμετάσχουν, ώστε να εφαρμόσουν το net metering με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.
Πιο συγκεκριμένα, οι παραπάνω φορείς θα μπορούν να εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα σε κτίρια ή άλλα ακίνητά τους, ώστε η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, που θα εγχέεται στο δίκτυο, να συμψηφίζεται με το ρεύμα που καταναλώνουν.
Έτσι, θα μπορέσουν να μειώσουν τα χρήματα που καταβάλλουν για τους λογαριασμούς ρεύματος, καθώς θα χρεώνονται μόνον όποτε η κατανάλωση υπερβαίνει την παραγωγή και μόνο για τη διαφορά των δύο ποσοτήτων.

Κύριος χρηματοδότης η ΕΤΕπ

Οι πηγές  χρηματοδότησης θα προέλθουν κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και κατά 25% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο όριο στον προϋπολογισμό του.
Έτσι, θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί έως και του 95 - 100% των βασικών εργασιών για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπως το κόστος αγοράς και τοποθέτησης των ηλιακών πάνελ.    
Η συμμετοχή του ΚΑΠΕ θα διασφαλίζει πως, με την ενεργειακή εξοικονόμηση, οι φορείς όχι μόνο θα καλύπτουν την αποπληρωμή του δανείου, αλλά και θα έχουν έμμεσο οικονομικό όφελος, μέσω της μείωσης της ενέργειας που πληρώνουν.
Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρουν πηγές του Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στόχος είναι να αξιοποιηθεί επίσης η μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση του net metering που «έφερε» η πρόσφατη τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο νομοσχέδιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες, η οποία για παράδειγμα εισήγαγε στις εφαρμογές net metering και τη χρήση μπαταριών.
Με αυτό τον τρόπο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, θα μπορούν να προταθούν στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένες λύσεις, για ακόμη μεγαλύτερη οικονομία με την αλλαγή του ενεργειακού μίγματος.
Έτσι, για παράδειγμα, ένα Δήμος θα μπορούσε σε κάποιο σχολικό του συγκρότημα να συνδυάσει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα με αντλίες θερμότητας, ώστε να καταργήσει πλήρως την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης.

www.worldenergynews.gr