ΕΕ: Η στήριξη των ΑΠΕ προϋπόθεση για την μετάβαση στην καθαρή ενέργεια – Τι συζητήθηκε στο φόρουμ

ΕΕ: Η στήριξη των ΑΠΕ προϋπόθεση για την μετάβαση στην καθαρή ενέργεια – Τι συζητήθηκε στο φόρουμ
Η αύξηση των επενδύσεων στην ΕΕ, θα οδηγήσει σε μια συνολική μείωση της τιμής της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ επεσήμαναν οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση
Καινοτομία και επενδύσεις είναι το «κλειδί» για να παραμείνει η ΕΕ  παγκόσμιος ηγέτης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  και μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση στήριξης των ΑΠΕ είναι απαραίτητη για την μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.
Αυτό επισημάνθηκε μεταξύ άλλων στην πρώτη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου του τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Φόρουμ Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας της ΕΕ για την Καθαρή Ενέργεια πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 9 Ιανουαρίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Την συνεδρίαση άνοιξε  ο Miguel Arias Cañete, ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας και Κλιματικής Δράσης, υπό την προεδρία του κ. Dominique Ristori, Γενικού Διευθυντή Ενέργειας, στην οποία συμμετείχε μια ομάδα πάνω από 20 Διευθύνοντων Συμβούλων, ηγετικών στελεχών της βιομηχανίας και ενώσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διεθνών οντοτήτων Επενδυτική Τράπεζα και Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).
Το Φόρουμ αποτελεί μέρος του πλαισίου που θεσπίστηκε για τη στήριξη του πακέτου «Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους» που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016 και ακολουθεί την έκκληση του Προέδρου Juncker να συμπεριλάβει τη βιομηχανία απαλλαγής από τον άνθρακα ως έναν από τους βασικούς τομείς μιας ανανεωμένης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης που προκύπτουν από τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και στους τρόπους βελτίωσης της βιομηχανικής υποστήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ.
Υπήρξε ευρεία συναίνεση ότι -  με το προηγμένο, φιλόδοξο και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο για την περίοδο 2020-2030 που βρίσκεται σε εξέλιξη - μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι απαραίτητη, εάν η ΕΕ επιθυμεί να στηρίξει πλήρως την μετάβαση της καθαρής ενέργειας.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους  για την ευρωπαϊκή βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα των τεχνολογιών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και περιλαμβάνει την πλήρη τομεακή αλυσίδα εφοδιασμού, από κατασκευαστές υλικών, μέχρι παρόχους τεχνολογίας, που διέρχονται από προγραμματιστές έργων.

Οι τεχνολογίες, η τεχνογνωσία και οι γνώσεις της ΕΕ χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε ορισμένα τμήματα της αλυσίδας εφοδιασμού να μην εγκαταλείψουν την ΕΕ και να υπάρξει μια ισχυρή, δυναμική και διαρθρωμένη αγορά της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανοίγουν σε παγκόσμιο επίπεδο και, στο πλαίσιο αυτό, η καινοτομία είναι,  ο μόνος τρόπος για να παραμείνει η ΕΕ ο παγκόσμιος ηγέτης της τεχνολογίας.
 Για να συνεχίσει να ανταγωνίζεται διεθνώς με προϊόντα και έργα υψηλής ποιότητας, η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί σε τομείς όπως η ηλεκτρονική ισχύος, η σύνδεση των τομέων και η ενισχυμένη ψηφιοποίηση. Οι συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς θα πρέπει να παραμείνουν αμερόληπτες, με δίκαιους και διαφανείς κανόνες για τις προσφορές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η βιομηχανία της ΕΕ και οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των έργων της μπορούν να ανταγωνιστούν ισότιμα.
 
Υπήρξε ευρεία υποστήριξη για μια αύξηση των επενδύσεων στην ΕΕ, η οποία έχει τη δυνατότητα να επιφέρει μια συνολική μείωση της τιμής της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ.

Τέλος, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η ενιαία ευρωπαϊκή κοινή στρατηγική θα πρέπει να ενισχυθεί γύρω από τον κλάδο, μέσω ισχυρότερου συντονισμού μεταξύ των χωρών της ΕΕ, βιομηχανιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατασκευαστών προτύπων και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν να καταστήσουν το Φόρουμ Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας Καθαρής Ενέργειας μια εποικοδομητική πλατφόρμα που θα προσφέρει αποτελέσματα μέσω μιας ειδικής ομάδας εργασίας που θα εντοπίσει και θα αναπτύξει βασικούς δείκτες για την παρακολούθηση της ανταγωνιστικότητας και θα παρουσιάσει συγκεκριμένες και συγκεκριμένες συστάσεις.

 
Επόμενα βήματα

Μετά τη συνάντηση υψηλού επιπέδου, θα διοργανωθεί, κατά τις προσεχείς «Ημέρες Βιομηχανίας της ΕΕ» στις 22-23 Φεβρουαρίου 2018, δημόσια εκδήλωση με τα τρία τμήματα του Φόρουμ Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας Καθαρής Ενέργειας.
Αυτό θα χρησιμεύσει επίσης ως εφεδρικό συμβούλιο για την εδραίωση της ηγετικής θέσης της ΕΕ στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της 9ης συνεδρίασης της υπουργικής διάσκεψης για την καθαρή ενέργεια και της 3ης συνάντησης για τις αποστολές καινοτομίας στο Malmö και στην Κοπεγχάγη την εβδομάδα 22-25 Μαΐου 2018.


www.worldenergynews.gr

Eleni Α