Στόχο 35% ΑΠΕ και 40% εξοικονόμηση ενέργειας ψήφισε η επιτροπή Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου

Στόχο 35% ΑΠΕ και 40% εξοικονόμηση ενέργειας ψήφισε η επιτροπή Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου
Οι συνεισφορές των κρατών-μελών της για τους συλλογικούς στόχους ανανεώσιμης ενέργειας το 2030 θα είναι καθοριστικής σημασίας
Η επιτροπή Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου ψήφισε χθες (28/11) υπέρ ενός στόχου 40% για την εξοικονόμηση ενέργειας και 35% για τις ΑΠΕ με άξονα το 2030.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, περιλαμβάνεται στήριξη στους επενδυτές για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μια ενισχυμένη ρήτρα προστασίας των επενδύσεων και ένα βελτιωμένο πλαίσιο για τις εγγυήσεις προέλευσης και τις εταιρικές συμβάσεις αγοράς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας",
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της WindEurope, Giles Dickson, δήλωσε ότι η αιολική βιομηχανία επαινεί τον ευρωβουλευτή Blanco Lopez και τους συναδέλφους του για την εξασφάλιση συμφωνίας για στόχο 35% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
«Δεν είναι μόνο οικονομικά προσιτό, αλλά και οικονομικά επιθυμητό. Ωστόσο, η φιλοδοξία για τον στόχο δεν αρκεί από μόνη της. Οι συνεισφορές των κρατών-μελών της για τους συλλογικούς στόχους ανανεώσιμης ενέργειας το 2030 θα είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια του επενδυτή, τη διατήρηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά».

www.worldenergynews.gr

panagiotis