Μασσαχουσέτη: Αρχίζει η υποβολή προσφορών για το πρόγραμμα ηλιακής ενέργειας "Smart"

Μασσαχουσέτη: Αρχίζει η υποβολή προσφορών για το πρόγραμμα ηλιακής ενέργειας
Το πρόγραμμα SMART  θα αρχίσει να δέχεται προσφορές στις 27 Νοεμβρίου 2017
Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στη Μασαχουσέτη ανακοίνωσαν  ότι θα αρχίσουν να δέχονται προσφορές σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα "Solar Massachusetts Renewable Target" ή "SMART", το οποίο επιδιώκει να προσθέσει έως και 1.600 MW ηλιακής χωρητικότητας στο δίκτυο Mass.
Το πρόγραμμα SMART  το οποίο έγινε  νόμος τον Απρίλιο θα αρχίσει να δέχεται προσφορές στις 27 Νοεμβρίου 2017
Το SMART αντικαθιστά το πρόγραμμα Credit Solar Energy Renewable Energy Credit (SREC) στη Μασαχουσέτη.
Έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους προγραμματιστές μακροπρόθεσμη σταθερή και προβλέψιμη τιμολόγηση για ηλιακά έργα κάτω των 5 MW σε χωρητικότητα καθορίζοντας μια κατώτατη τιμή για την ενέργεια που παράγεται από τα  έργα.
Επιπλέον, το SMART παρέχει πρόσθετα κίνητρα για την ηλιακή ενέργεια σε φορτηγά, βιομηχανικά οικόπεδα, κτίρια και χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ ταυτόχρονα παρέχει κίνητρα σε εταιρείες χαμηλού εισοδήματος, δημόσιους οργανισμούς και αποίκους της κοινότητας.


www.worldenergynews.gr

panagiotis