Κάλυψη άνω του 40% της ενέργειας από τις ΑΠΕ μέχρι το 2040, σύμφωνα με το World Energy Outlook 2017

Κάλυψη άνω του 40% της ενέργειας από τις ΑΠΕ μέχρι το 2040, σύμφωνα με το World Energy Outlook 2017
H Κίνα θα παραμείνει ο ηγέτης των ΑΠΕ, με τις ΗΠΑ και την Ινδία να ακολουθούν
Πάνω από το 40% της ενέργειας αναμένεται να καλύπτουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2040, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση World Energy Outlook της Διεθνούς Επιτροπής Ενέργειας.
Ειδικότερα, θα ξεπεράσει την παραγωγή του άνθρακα το 2020, ενώ η ανάπτυξη δεν περιορίζεται στον τομέα της ενέργειας, η άμεση χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για θερμότητα θα διπλασιαστούν το 2040.
Παράλληλα, η Κίνα θα παραμείνει ο ηγέτης των ΑΠΕ, με τις ΗΠΑ και την Ινδία να ακολουθούν.
Η Κίνα από την πλευρά της, θα αυξήσει το μερίδιό της στον παγκόσμιο εφοδιασμό με ΑΠΕ, από 15% που είχε το 2015, σε 20% το 2040. Στις ΗΠΑ, αλλαγή στον ενεργειακό τομέα, θα παρατηρηθεί μετά το 2020 καθώς η χρήση του ηλεκτρισμού που βασίζεται στις ΑΠΕ θα αυξηθεί γρηγορότερα.
Ωστόσο, βάσει των υφιστάμενων και προγραμματισμένων πολιτικών, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των ΑΠΕ στις ΗΠΑ, προβλέπεται να μειωθεί από το 3,5% σε 2,5% ετησίως μετά το 2025.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό ελαφρώς βραδύτερο από ό, τι στις ΗΠΑ.
Τέλος, η Βραζιλία συγκαταλέγεται στις χώρες με το μεγαλύτερο μερίδιο άμεσης και έμμεσης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική ενεργειακή ζήτηση, με το μερίδιο να αυξάνεται γύρω στο 45% το 2040, από το σημερινό 39%.

www.worldenergynews.gr

panagiotis