Δεύτερη εξαγορά στατιστικών στοιχείων ΑΠΕ από το Λουξεμβούργο – Πωλητής η Εσθονία

Δεύτερη εξαγορά στατιστικών στοιχείων ΑΠΕ από το Λουξεμβούργο – Πωλητής η Εσθονία
Βάσει κοινοτικής οδηγίας, μία χώρα μπορεί να εξαγοράσει στατιστικά στοιχεία από κράτη της ΕΕ που έχουν υπερβεί τους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το 2020
Σε δεύτερη συμφωνία στατιστικής εξαγοράς ανανεώσιμης ενέργειας προχώρησε το Λουξεμβούργο προκειμένου να επιτύχει τον εθνικό στόχο του 2020 σε ότι αφορά την συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.
Η νέα συμφωνία έγινε με την Εσθονία ενώ μόλις πριν από λίγες ημέρες είχε υπογραφεί αντίστοιχη συμφωνία και με τη Λιθουανία.
Οι συμφωνίες αυτές του Λουξεμβούργου γίνονται κατ’ εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών που επιτρέπουν σε χώρες που δεν έχουν εγκαταστήσει δικές τους μονάδες παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας να εξαγοράζουν τα στατιστικά στοιχεία άλλων που έχουν υπερβεί τους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί για το 2020.
Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την επέκταση του μέτρου στο πλαίσιο των αλλαγών της κοινοτικής νομοθεσίας για την πράσινη ενέργεια που θα εφαρμοστεί μετά το 2020.    
Η συμφωνία μεταξύ Λουξεμβούργου και Εσθονίας, αφορά τα έτη 2018 - 2020 και θα βοηθήσει ώστε το Λουξεμβούργο να εκπληρώσει τον εθνικό στόχο για την ανανεώσιμη ενέργεια το 2020 που είναι 11%.

Υπέρβαση στόχου

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Λουξεμβούργο έχει επιτύχει μερίδιο πράσινης ενέργειας 5% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας του 2015, ενώ η Εσθονία με εθνικό στόχο 25% για το 2020, το 2015 είχε επιτύχει ποσοστό ανανεώσιμης ενέργειας 28,6%.
Τα έσοδα που εισπράττει η Εσθονία από το Λουξεμβούργο θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων στους τομείς των ΑΠΕ και της ενεργειακής απόδοσης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η Κομισιόν χαιρετίζει τη συμφωνία ενώ ο Γενικός Διευθυντής Ενέργειας Dominique Ristori συνεχάρη τις δυο χώρες δηλώνοντας ότι: «Μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες έχουμε δει δύο εξαιρετικά παραδείγματα για το πώς η συνεργασία μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους εθνικούς τους στόχους για την ανανεώσιμη ενέργεια. Αυτές οι συμφωνίες δείχνουν πώς η ευρωπαϊκή συνεργασία μπορεί να δημιουργήσει πραγματικά κέρδη και να επιτρέψει στα κράτη μέλη να αναπτύξουν από κοινού τις ενεργειακές τους δυνατότητες πιο οικονομικά. Υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ρόλο της ευρωπαϊκής συνεργασίας που τονίζουμε με τη δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια».

www.worldenergynews.gr