Επεκτείνεται και εκτός των φωτοβολταϊκών συστημάτων η εφαρμογή του net metering

Επεκτείνεται και εκτός των φωτοβολταϊκών συστημάτων η εφαρμογή του net metering
Ειδική ομάδα εργασίας που συστήνει το υπουργείο Ενέργειας θα μελετήσει τη διεύρυνση του ενεργειακού συμψηφισμού σε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής
Τη διεύρυνση του πλαισίου για την εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού net metering ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού virtual net metering αφενός προς άλλες κατηγορίες εκτός των φωτοβολταϊκών και αφετέρου σε περισσότερους δικαιούχους προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στην κατεύθυνση αυτή συγκροτείται Ομάδα Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης 19.4.2017 για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.
Σημειώνεται ότι με την εν λόγω απόφαση βελτιώθηκε το πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό και υιοθετήθηκε το εικονικό net metering για φωτοβολταϊκά το οποίο κατ’ αρχάς ισχύει για τους κατ’  επάγγελμα αγρότες και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς, ή άλλους δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας.
Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της αυτοπαραγωγής ως μέσο εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του ενεργειακού κόστους με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών - αυτοπαραγωγών.

Εφαρμογή σε τεχνολογίες πέραν των φωτοβολταϊκών

Η ομάδα εργασίας θα εξετάσει την επέκταση της απόφασης και σε άλλες τεχνολογίες εκτός των φωτοβολταϊκών συστημάτων στο πλαίσιο της τροποποίησης σχετικής διάταξης του Ν 4414/2016 που προβλέπει ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, μικρών ανεμογεννητριών, σταθμών βιομάζας, βιοαερίου, μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και σταθμών ΣΗΘΥΑ από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.
Επίσης άνοιγμα θα γίνει και στους δικαιούχους ένταξης στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό προκειμένου να αφορά και άλλα πρόσωπα φυσικά ή νομικά όπως οι συνεταιρισμοί ή άλλες ενώσεις προσώπων που έχουν ως σκοπό τη δραστηριοποίηση στον τομέα των ΑΠΕ.
Η ομάδα εργασίας το έργο της οποίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 16.2.2018 θα καταθέσει εισήγηση προς τον υπουργό ΠΕΝ επί συγκεκριμένων παρεμβάσεων που θα συνοδεύονται και από τις αναγκαίες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις.

www.worldenergynews.gr