Μεταξύ Λουξεμβούργου – Λιθουανίας η πρώτη συμφωνία αγοραπωλησίας στατιστικών ΑΠΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μεταξύ Λουξεμβούργου – Λιθουανίας η πρώτη συμφωνία αγοραπωλησίας στατιστικών ΑΠΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Με βάση σχετική οδηγία, δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς από τα «βιβλία» της μίας χώρας στην άλλη μία ποσότητα ανανεώσιμης ενέργειας, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι ενεργειακοί στόχοι του 2020
Σε αγοραπωλησία στατιστικών δεδομένων μεταξύ των χωρών μελών της Ε.Ε. προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους του 2020, αλλά και με γνώμονα  τους στόχους του 2030 καλεί ο Γενικός Διευθυντής Ενέργειας της Κομισιόν Dominique Ristori χαιρετίζοντας την πρώτη συμφωνία αυτής της μορφής που υπεγράφη μεταξύ Λουξεμβούργου και Λιθουανίας.
Οι δυο χώρες έγιναν τα πρώτα κράτη μέλη της Ε.Ε. που αντάλλαξαν στατιστικές για την ανανεώσιμη ενέργεια εφαρμόζοντας μία πρακτική που προβλέπει η Οδηγία για τις ΑΠΕ με την ονομασία RED.
Η Οδηγία δίνει τη δυνατότητα μία ποσότητα ανανεώσιμης ενέργειας να μεταφέρεται από τα «βιβλία» της μίας χώρας στην άλλη.
Έτσι το Λουξεμβούργο θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους του 2020 για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό του ισοζύγιο αγοράζοντας το στατιστικό πλεόνασμα της Λιθουανίας, η οποία έχει ήδη υπερκαλύψει τον στόχο του 2020.

Στα 10 εκατ. ευρώ το τίμημα της συμφωνίας

Η Λιθουανία έχοντας πετύχει από το 2015 του στόχους ΑΠΕ για το 2020, πούλησε έναντι 10 εκατ. ευρώ το πλεόνασμά της στις ΑΠΕ, το οποίο πλέον θα υπολογίζεται ως ΑΠΕ Λουξεμβούργου.
Ανάλογη συμφωνία σκοπεύει να κλείσει και η Εσθονία προκειμένου να χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε αιολικά.
Η Λιθουανία είχε στόχο για το 2020 διείσδυση ΑΠΕ 23% στο ενεργειακό της ισοζύγιο και ήδη βρίσκεται στο 25,75%, ενώ το Λουξεμβούργο έχει  στόχο για 11% και βρίσκεται στο 5%.
Με βάση τη συμφωνία, το Βίλνιους θα μεταφέρει στο Λουξεμβούργο μέρος του  πλεονάσματος ΑΠΕ της περιόδου 2018 - 2020 και ένα μίνιμουμ 700GWh και θα κερδίσει περί τα 10 εκατ. ευρώ.
Τα κεφάλαια αυτά πρόκειται να χρηματοδοτήσουν άλλα projects σε ΑΠΕ και έρευνες.

www.worldenergynews.gr