Συνεργασία Λιθουανίας - Λουξεμβούργου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Συνεργασία Λιθουανίας - Λουξεμβούργου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ο εθνικός στόχος ανανεώσιμης ενέργειας του Λουξεμβούργου είναι 11%
Την πρώτη τους συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν η Λιθουανία και το Λουξεμβούργο με στόχο τη μεταφορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η συμφωνία θα βοηθήσει το Λουξεμβούργο να επιτύχει τον εθνικούς του στόχους στον τομέα της ενέργειας για το 2020, λαμβάνοντας συγκεκριμένη ποσότητα ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται στη Λιθουανία.
Όσον αφορά την Λιθουανία, έχει επιτύχει τους στόχους που είχε θέσει το 2020 για την ανανεώσιμη ενέργειά της από το 2015 και στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας στην οικονομία της.
Ειδικότερα, η χώρα πέτυχε 25,75% της ανανεώσιμης ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας.
Παράλληλα, η συμφωνία αναφέρεται στη μεταφορά μιας συγκεκριμένης ποσότητας ενέργειας μεταξύ του 2018 και του 2020, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπογραμμίζει ότι: «Η συμφωνία αυτή δείχνει ότι αυτοί οι μηχανισμοί συνεργασίας δίνουν στα κράτη μέλη της ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία για να επιτύχουν τους στόχους τους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».
Ο εθνικός στόχος ανανεώσιμης ενέργειας του Λουξεμβούργου είναι 11%.
Το 2015, η χώρα πέτυχε ένα ποσοστό 5% ανανεώσιμης ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας.

www.worldenergynews.gr

panagiotis