ΧΑ: Στην βαθμίδα υψηλής συναλλακτικής δραστηριότητας η Τέρνα Ενεργειακή

ΧΑ: Στην βαθμίδα υψηλής συναλλακτικής δραστηριότητας η Τέρνα Ενεργειακή
Στην βαθμίδα υψηλής συναλλακτικής δραστηριότητας μεταφέρονται οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ  και Τέρνα Ενεργειακή.
Ως Ημερομηνία ισχύος των αποτελεσμάτων ορίζεται η Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018.
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των μετοχών της Κύριας Αγοράς για το ημερολογιακό τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος 2018 ανακοίνωσε το ΧΑ, σύμφωνα με την Απόφαση 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
www.worldenergynews.gr

Eleni Α